Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 76 Next Page
Page Background

Haven

locaties 2016 -

9

“Wat ons drijft is dat het belang van binnenhavens beter bekend wordt en de zorg dat onze havens beter

kunnen functioneren zodat we er meer rendement uit kunnen halen. Gemeenten onderschatten soms nog

het economische belang en de toegevoegde waarde van hun binnenhaven. Ze hebben lang niet altijd in

beeld wat de waarde ervan is voor hun stad of regio. Dat vinden wij zonde.”

NVB

voor sterke en

gezonde binnenhavens

Vereniging professionele belangenbehartiger

Belang van binnenhavens

Die boodschap heeft voorzitter Marijke van Haaren

van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens

(NVB) voor lezers van Havenlocaties Nederland.

“Het goederenvervoer over water wordt steeds

belangrijker. Het is betrouwbaar en strak te plannen

zonder file, het is duurzaam en minder vervui-

lend en het is voor grotere ladingen goedkoper.

Willen onze zeehavens hun enorme belang in de

wereld voor onze economie behouden, dan is een

goed geoutilleerd achterland, een goed achterlig-

gend binnenvaartnetwerk hard nodig”, stelt Van

Haaren. “Dat geldt niet alleen voor Rotterdam,

Amsterdam en ook Antwerpen, maar ook voor de

havens in Groningen: Delfzijl en de Eemshaven.

De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens

pakt dit op. Wij hebben daarvoor speerpunten

gedefinieerd en we zetten onze contributie heel

erg lean en mean in.”

De vereniging werkt op álle niveaus voor beter

functionerende binnenhavens: van lokaal tot regi-

onaal tot nationaal en Europees niveau, vertelt de

voormalig Gelders gedeputeerde voor mobiliteit.

Landelijk adviseur en gesprekspartner

“Op het ministerie is onze vereniging een veel

gevraagde adviseur. We komen er regelmatig om

het belang van goed werkende vaarwegen, havens,

bruggen en sluizen te benadrukken. Zo hebben

we bijvoorbeeld veelvuldig geadviseerd over de

Quick Wins regeling waarmee de Rijksoverheid

extra investeerde in het binnenlandse vaarwegen-

en havennetwerk.”