Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 76 Next Page
Page Background

4

-

Haven

locaties 2016

P

ort of Zwolle telt drie havens die een betrouw-

bare en duurzame binnenwaterverbinding met de

havens van Amsterdam en Rotterdam bieden. “Een

waardevolle modaliteit dus, in het toekomstige

Nederlandse goederenvervoer. Port of Zwolle is een logisch

schakelpunt voor value added services en verder vervoer

naar of vanuit Duitsland, Europa, de opkomende Baltische

staten en Rusland”, vertellen Swenne en Van den Ende.

Port of Zwolle bestaat uit de havens van Zwolle, Meppel

en Kampen. “Ons havengebied is toegankelijk voor vaar-

klasse Va binnenvaartschepen en kleinere kustvaarders, met

ladingen tot 2.500 ton en 3,5 meter diepgang. We maken

ons er sterk voor dat dat in de toekomst door verlenging,

verdieping en verbreding van de Kornwerderzand sluizen

en verbetering van de vaarweg verder oploopt tot 4.000

ton, om ook grotere coasters te kunnen verwelkomen”,

vertellen de directeuren.

In Port of Zwolle komen meerdere belangrijke transportas-

sen bij elkaar. De A28 en A32 en N50 zorgen voor snelle

wegverbindingen met Noord Nederland, de Randstad,

Spot op groeiregio Port of Zwolle

Strategische

partner voor

zeehavens

Groot vaarwater nabij bestemming noord en midden Nederland

“Waarom wij voor Kampen kozen? Vanuit waterlogistiek oogpunt ligt Kampen zeer cen-

traal voor Noord en Midden Nederland. Er is ‘groot’ vaarwater waardoor de modernste

binnenvaartschepen tot 5.000 ton kunnen afmeren aan de kade. De wegeninfrastructuur

is optimaal voor belevering van midden en noord Nederland, die beiden binnen een

straal van 100 wegkilometers liggen. Tel daarbij onze economisch sterke regio, goede

arbeidsmoraal en sterke regionale samenwerking met omliggende havengemeentes via

Port of Zwolle. Voor ons maakte dat Kampen dé stad om onze bedrijven te vestigen.

Ik hoop op een vlotte aanpassing van de sluizen bij Kornwerderzand. Met de short

sea schepen (coasters) die dan kunnen afmeren zou de haven van Kampen helemaal

optimaal functioneren.”

Bert Weever, directeur Graansloot Kampen BV en mede aandeelhouder IJsseldelta Terminal

Binnen de logistieke sector als motor

voor Nederlandse economie, doet

Port of Zwolle een zelfverzekerde stap

naar voren. “De tijd is nu rijp voor dit

havenbedrijf om zijn plek prominenter

in te nemen in de nationale, Europese

én internationale vervoerswereld”,

verduidelijken de directeuren Marco

Swenne en Jeroen van den Ende.

Jeroen van den Ende

Marco Swenne