Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 76 Next Page
Page Background

Haven

locaties 2016 -

11

Weetjes over de NVB

Nederland telt ongeveer 300 kleine binnenhavens en ongeveer 80 à 90

grotere binnenhavens. De NVB telt ongeveer 60 leden: gemeenten, pro-

vincies, havenbedrijven en geassocieerde leden. In sommige gemeenten

liggen meerdere havens. Provincies vertegenwoordigen natuurlijk vele

havens. Havenbedrijven, zijn vaak samenwerkingen van meerdere havens

in een regio. De geassocieerde leden zijn consultants op het gebied van

water- en havenmanagement. Alle leden bij elkaar zijn daarmee een zeer

brede vertegenwoordiging van binnenhaven-Nederland.

Het bestuur van de vereniging bestaat uit vrijwillige leden, betrokken en

deskundig, afkomstig van havenbedrijven en havengemeenten. Ze leveren

professionele input en reflectie op onderwerpen die de vereniging aanpakt.

Zij worden ondersteund door een betaalde secretaris en junior secretaris.

Waar voor je contributiegeld

De vereniging ontvangt ongeveer 100.000 euro contributie per jaar.

Afhankelijk van het tonnage van de haven bedraagt de contributie vanaf

1500 euro per jaar. Daarvoor kan de vereniging niet aan alle leden 20.000

euro aan individuele maatwerk consultancy leveren. Maar wel een schat

aan kennis en voorwaarden voor een betere en gezondere ontwikkeling

van alle binnenhavens in Nederland.

Nieuws uit het netwerk

Als netwerkorganisatie is de NVB gesprekspartner voor en verzamelaar

en ontsluiter van kennis over aangrenzende vakgebieden en beleidsterei-

nen. Bijvoorbeeld op het gebied van binnenvaart, vaarwegen, zeehavens,

andere modaliteiten en binnenhavenbeheer. Nieuwe ontwikkelingen op

deze terreinen volgt de vereniging op de voet om ze met leden te delen.

Speerpunten vereniging

De vereniging heeft als belangenbehartiger speerpunten vastgesteld

voor verschillende . beleidsterreinen en onderwerpen. Het internationaal

behartigen van de belangen van de Nederlandse binnenhavens in de

vorming van het Europese transportnetwerk (TEN-T). Het ontwerp van

modellen, databanken, en slimme systemen om professioneler en meer

uniform te kunnen beheren, begroten, havengelden vaststellen en innen.

Kennis verzamelen en mogelijkheden stimuleren voor verbetering van

duurzaamheid. Met onder meer walstroom, uitrol van LNG bunkerpunten

en synchromodaliteit. Advies geven en kennis delen over regionale samen-

werking voor gezondere binnenhavenontwikkeling. Het meewerken aan

het opstellen en bijhouden van de Binnenhavenmonitor. Het informeren

van leden via jaarcongres, NVB Nieuws, nieuwsbrieven, sociale media,

masterclasses en regionaal en thematisch overleg. Lees alle speerpunten

in het Beleidsplan 2016-2020 op de website van de vereniging.