Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 76 Next Page
Page Background

10

-

Haven

locaties 2016

Regionaal kennisdeler en

netwerkpartner

Ook laat de vereniging zien hoe je als regio sámen

je positie kan versterken. “In onze Masterclasses

leggen we bijvoorbeeld uit hoe je havenbeheer en

havenexploitatie op regionale schaal kan inrichten,

met meerdere havens onder één bestuur zodat je

samen méér bereikt. Wat is een mogelijke goede

taakverdeling? Hoe zorg je dat je de sterke punten

van de individuele havens versterkt en goed com-

bineert, in plaats van dat je allemaal álle haven-

functies half ontwikkelt? Port of Zwolle voor de

havens in Zwolle, Kampen en Meppel is daar een

goed voorbeeld van.”

Lokaal vraagbaak en kennisbank

Maar juist ook de individuele havens en haven-

gemeenten kunnen bij de NVB aankloppen om

kennis en voorbeelden. De vereniging ontwikkelt

leidraden, modellen en masterclasses op allerlei

onderwerpen.

Van Haaren: “Ik ben bijvoorbeeld trots op de model

Havenverordening die er gekomen is. De informatie

over havenbeheer was in sommige havengemeen-

ten versnipperd of een beetje in de vergetelheid

geraakt. En voor een goede havenverordening

heeft niet elke gemeente vanzelfsprekend de juist

kennis in huis. Met de model havenverordening

die we samen met de Vereniging Nederlandse

Gemeenten (VNG) opstelden op basis van een

VNG-model, krijg je meer uniformiteit bij de bin-

nenhavens. Dat maakt de communicatie met bij-

voorbeeld de zeehavens en de schippers prettiger

en duidelijker. De modelverordening is via de VNG

goed vindbaar en heeft zo voor gemeenten ook

meteen status.”

Bovendien had de vereniging met de modelver-

ordening meteen weer aandacht van gemeen-

ten voor het belang van binnenhavens. Van

Haaren: “Hoe belangrijk is je haven nu, en hoe

belangrijk kan hij zijn? Is de economische spin-

off van je haven eigenlijk wel bekend in de regio?

En hoe kun je de haven nog beter ontwikkelen?”

Van Haaren maakt in oktober 2016 op het jaar-

congres als voorzitter na acht jaar plaats voor

een nieuwe voorzitter. “Je moet een bestuurs-

functie nooit langer dan twee termijnen bekle-

den. Maar ik moet zeggen dat ik het jammer

vind om te gaan. Ik vind dat de NVB voor haar

leden wonderen verricht voor het geld dat er

beschikbaar is.”